ИНСЕКТИЦИДИ
 
  Деадекс гел против хлебарки
инсектицид с остатъчна ефективност за борба с хлебарки в жилищни помещения, здравни и лечебни заведения, обекти за производство и търговия на храни, обекти с обществено предназначение - хотели, училища, детски градини , индустриални сгради. АДВ: Имидаклоприд – 0,5%
 
 
  Айкън 10КС
Микрокапсулиран инсектицид от групата на синтетичните пиретроиди. Формулация- микрокапсулирана суспензия. Изключително мощен биоцид за борба с летящи и пълзящи насекоми. Може да се смесва с растежни регулатори, чиято формулация е съвместима.
 
 1